do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
„Bić takiego wroga jak kler”. Osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną

„Bić takiego wroga jak kler”. Osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną, red. J. Marecki,  M. Grądzka-Rejak, Kraków 2016, ss. 319. 

ISBN: 978-83-89500-37-3

 

Pierwszą część tytułu - „Bić takiego wroga jak kler” - zaczerpnięto ze słów ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza, wypowiedzianych na odprawie aktywu kierowniczego MBP w październiku 1947 r. Wynika z nich wyraźnie, że już w tamtym okresie kler był głównym wrogiem władzy „ludowej”, po spacyfikowaniu zbrojnego podziemia i opozycji politycznej.

Ze Wstępu

Książka ta stanowi cenne opracowanie naukowe, które jest hołdem złożonym osobom duchownym i zakonnym represjonowanym przez władze komunistyczne w Polsce. Publikacja zawiera wstrząsające świadectwa cierpień, bohaterstwa i męczeństwa ludzi Kościoła. Utrwala ona pamięć o brutalnie prześladowanych i wskazuje oprawców. Z pewnością stanie się inspiracją do dalszych badań historycznych nad martyrologią Kościoła katolickiego w XX wieku.

Z recenzji prof. Ryszarda Gryza

 

Spis treści:

WSTĘP

Filip Musiał  Osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia w Polsce „ludowej” - stan badań

 

Mieczysław Różański  Ustawodawstwo komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce

 

Józef Marecki  Atmosfera religijna w miejscu internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Warmińskim w świetle donosów informatora o pseudonimie „Krystyna”

 

Rafał Łatka  Prymas Stefan Wyszyński w Stoczku - wizja literacka Pawła Zuchniewicza a rzeczywistość

 

Wacław W. Szetelnicki Więzienne losy ojca Andrzeja Tadeusza Deptucha - studium przypadku .

 

Danuta Kozieł  Dzień zakonnicy w areszcie śledczym i w więzieniu po wyroku w latach 1952- 1956 na podstawie wspomnień nazaretanki siostry Izabelli Machowskiej

 

Dominika Pasich Centralne Więzienie w Rawiczu i jego dwaj więźniowie: ksiądz doktor Piotr Oborski i ksiądz Zbigniew Gadomski

 

Paweł Wiejaczka Internowanie sióstr benedyktynek z opactwa pod wezwaniem świętego Wojciecha w Staniątkach w klasztorze bernardynów w Alwerni

 

Peter Borza Internowanie duchowieństwa w Czechosłowacji na przykładzie Kościoła greckokatolickiego

 

Peter Šturák Internowanie słowackich duchownych greckokatolickich w Czechach po drugiej wojnie światowej

 

Józef Puciłowski Życie codzienne zakonników węgierskich w czasach terroru

 

Łucja Marek Relacje sióstr elżbietanek na temat akcji „X-2” i życia w obozach pracy

 

Łucja Marek Więzienna codzienność w dwugłosie księży Teodora Lichoty i Stanisława Sierli

 

Pamiętnik pobytu benedyktynek zesłanych do Alwerni - opracował Józef Marecki

 

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

INDEKS NAZWISK I PSEUDONIMÓW


 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0