do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Acta educationis 2014

Acta educationis 2014, G. Pala, P. Tirpak, J. Marecki, Pasaże, Nowy Sącz 2014 [ukazało się w 2015].

ISBN 978-8364511-05-9

 

Praca jest cyklicznie wydawanym zbiorem artykułów naukowych z szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Szczególne miejsce zajmują zagadnienia z zakresu pedagogiki, dydaktyki, ale także biblistyki, katechetyki i nauk historycznych. Publikacja ma na celu umożliwienie młodym naukowcom z różnych ośrodków naukowych w Polsce o poza jej granicami, publikowanie swoich osiągnięć naukowych

 

 


SPIS TREŚCI
Bogdan Zbroja
Piotrowe posłuszeństwo słowu Jezusa (Mt 14,22-33).....................5
Peter Tirpák
Vybrané kognitívne a zážitkové východiská náboženskej výchovy........................................................................15
Małgorzata Duda
Bezrobocie źródłem naznaczeniaspołecznego rodziny.................25
Gabriel Paľa
Koncepcia mediálnej výchovy v dimenziách celoživotného vzdelávania........................................36
Emília Halagová
Rodinná pedagogika.........................................................................46
Lenka Pasternáková
Metódy povzbudenia a trestov uplatňované v rodinnej výchove...........................................................................54
Peter Vansač
Sociálne poradenstvo pre rodiny v oblasti výchovy......................66
Anton Pariľák
Evanjelizácia vo svetle apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium............................................................................81
Juraj Gradoš
Vyššie vzdelanie veriacich byzantského obradu na Slovensku do roku 1818..............................................................94
Daniel Lajčin
Tvorivosť v kontexte s edukačným procesom v rámci odborného školstva...........................................................108
Peter Hrib
Rast Cirkvi prostredníctvom katolíckej školy.............................120
Jana Tirpáková-
Byzantské umenie a jeho niektoré možnosti aplikácie do vyučovacieho procesu predmetu hudobná výchovana 1. stupni základných škôl.........................................................127
Silvia Nováková -

Alternatívna pedagogika Marie Montessoriovej.........................141
Recenzia Jozef Šimončič CORANIČ, J.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku..158
AUTORZY ARTYKU£ÓW............................................................160