do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945-1989. archidiecezja krakowska

Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945-1989. archidiecezja krakowska, red. J. Marecki, C. Kuta, AVALON, Kraków 2014, ss. 272.

ISBN 978-83-7730-144-9

 

W niniejszym zbiorze prezentowane są przykładowe formy pracy duszpasterstw środowiskowych na terenie archidiecezji krakowskiej w XX w. Kolejne artykuły opracowane zostały zasadniczo przez historyków i dlatego, co zrozumiałe, pominięto w nich kwestie teologiczne, pastoralne i kanoniczne. Ten wymiar aktywności duszpasterstw specjalistycznych, działających w archidiecezji krakowskiej w XX w., czeka jeszcze na opracowanie.

Jest to początek badań. Należy mieć nadzieję, że niniejsza publikacja zachęci do podjęcia dalszych prac w tym zakresie, co zaowocuje kolejnymi wydawnictwami. Redaktorzy i autorzy artykułów liczą na przychylne przyjęcie efektów swoich badań oraz na współpracę z czytelnikami, którzy współtworzyli zarówno duszpasterstwa opisane w książce, jak również inne. Naszym wspólnym celem jest ukazanie działań duszpasterskich jako elementu dziedzictwa archidiecezji krakowskiej – archidiecezji, która wydała i ukształtowała Jana Pawła II.

 

SPIS TREŚCI

 

Kiedy Kościół był ostoją (Cecylia Kuta, Józef Marecki)

Wacław W. Szetelnicki
Rola laikatu w Kościele – zarys wybranej problematyki w kontekście historycznym oraz w odniesieniu do realiów polskich

Przemysław Mardyła
Duszpasterska troska Kościoła o wiernych wywodzących się z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (1945–1989)

Józef Marecki
Początki duszpasterstwa wakacyjnego w archidiecezji krakowskiej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.– wybrane problemy

Piotr Franaszek
Więzi ludzi nauki z duszpasterzami Kościoła krakowskiego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.

Jarosław Szarek
Doświadczenie duszpasterstw akademickich Krakowa lat siedemdziesiątych XX w.

Mateusz Szpytma
Duszpasterstwo Rolników w archidiecezji krakowskiej w latach 1982–1989

Wojciech Hausner, Marcin Kapusta
Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy przy kościele pw. św. Idziego w Krakowie w latach 1982–1989

Monika Litwińska
Zarys historii Duszpasterstwa Hutników przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na osiedlu Szklane Domy w Nowej Hucie (1983–1984)

Cecylia Kuta
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy parafii pw. św. Szczepana w Krakowie w latach osiemdziesiątych XX w.

Łucja Marek
Działania aparatu represji wobec duszpasterza opozycji demokratycznej ks. Adolfa Chojnackiego

Bibliografia

Noty o autorach