do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Kronika Szkoły Podstawowej we Wrocance. 1942-1999

Kronika Szkoły Podstawowej we Wrocance. 1942-1999, red. J. Marecki, Format, Krosno 2009, ss. 408.

ISBN 978-83-7530-063-5

 

Kronika Szkoy Podstowe we Wrocance jest kontynuacją Kroniki Szkoły Ludowej we Wrocance ... Czasy wojny i okupacji, czasy powojenne, okres socjalistycznej "stabilizacji" i zawirowań politycznych oraz dojrzewania do demokracji to jednocześnie różne odbicia postaw ludzkich Niniejsza Kronika trafia w ręce czytelnika nie po to żeby dokonał rozliczenia z historią lub ją oceniał. Tym bardziej nie po to aby ów czytelnik oceniał ludzkie postawy ... Chodzi raczej o wywołanie wspomnień o dopisanie do dorobku piśmienniczego szkoły.

 

Spis treści

Przedmowa

Wstęp

Kronika Szkoły Podstawowej we Wrocance t. 2 1942-1995

Kronika Szkoły Podstawowej we Wrocance t.3 1995 - 2003

Bibliografia

Aneks 1 Wykaz nauczycieli, katechetów w bibliotekarzy zatrdnionych w szkole we Wrocance w latach 1941 - 1994

Aneks 2 Wykaz uczniów szkoły podstawowej we Wrocance