do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły

Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. Józef Marecki, Filip Musiał, WAM, Kraków 2009, (seria „Niezłomni”), ss. 685.

ISBN 978-83-7505-409-5

 

 

Książka jest trzecim tomem serii wydawniczej „Niezłomni”, w ramach której Instytut Pamięci Narodowej prezentuje sylwetki duchownych i świeckich, którzy w sposób zdecydowany oparli się działaniom komunistycznej dyktatury. Dokumenty – w znacznej części dotąd nieznane i niepublikowane – zostały wybrane i opracowane przez Marka Lasotę, ks. Józefa Mareckiego oraz Roksanę Szczęch. Ukazują metody działania komunistycznego aparatu represji przeciw księdzu, a później krakowskiemu metropolicie kard. Karolowi Wojtyle w latach 1946–1978.

 

Spis treści

Wstęp (Józef Marecki, Filip Musiał) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Od Karola Wojtyły do Jana Pawła II Wielkiego (Marek Lasota) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Działania operacyjne UB-SB przeciwko kard. Karolowi Wojtyle (Marek Lasota) . . . . 17
Ilustracje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dokumenty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Wykaz dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
Wykaz ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
Indeks osób i pseudonimów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
Wykaz ważniejszych skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
Informacja o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686