do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Lex et praxis : prawodawstwo archiwalne

Lex et praxis : prawodawstwo archiwalne, red. Józef Marecki. Wydawnictwo PAT, Krakow2007, ss. 100.

ISBN 978-83-921325-6-1

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom, zwłaszcza środowiska archiwistów kościelnych, podjęto inicjatywę dyskusji na temat obowiązującego w Polsce prawa państwowego i kościelnego a dotyczącego archiwów. Poglądy przedłożone w poszczególnych artykułach powinny stanowić zarówno płaszczyznę wyjściową do dyskusji jak i do podjęcia dalszych, bardziej szczegółowych badań nad prezentowanymi tematami [...] Archiwa kościelne kierują się własnym prawem – Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich. Zbiory te promulgował Jan Paweł II. Pierwszy z wymienionych zastąpił kodeks z 1917 roku, natomiast drugi – pierwszy w historii kodeks dla Kościołów wschodnich zebrał dotychczasowe rozporządzenia Stolicy Apostolskiej dotyczące wspólnot katolickich obrządków wschodnich. Zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego jak i Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich wprowadził szereg innowacji i zmian w kościelnym prawodawstwie. Odnoście archiwów najważniejszą wydaje się być polecenie organizowania archiwów historycznych. Kwestie te przedstawił piszący te słowa

 

 

Spis treści

 

Wstęp

Magdalena Marosz – Przepisy prawne obowiązujące w archiwach państwowych w związku z udostępnianiem materiałów archiwalnych.

Adam Cieślak – Prawne podstawy działności archiwów uczelnianych i instytucji naukowych

Ivan Chalupecky – Novy zàkon o archivnictve na Slovensku.

Anna Krzemińska– Ustawodawstwo kościelne i zakonne w zakresie organizacji i funkcjonowania archiwów – rys historyczny.

Józef Marecki – Archiwa kościelne i ich funkcjonowanie w obecnym prawodawstwie kościoła katolickiego.

Wacław Umiński – Archiwa kościelne w postanowieniach konkordatowych.

Mieczysław Różański – Archiwa w ustawodawstwie synodalnym polskim (po wprowadzeniu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego).