do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich

Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red, J. Marecki, F. Musiał, WAM, Kraków 2007, ss. 820.

ISBN: 9788373189928

 

Niezłomni to seria wydawnicza poświęcona ludziom, którzy zdecydowanie oparli się komunistycznej władzy. Przez lata inwigilowani i podsłuchiwani, śledzeni i represjonowani, otoczeni agenturą, nie ulegli Służbie Bezpieczeństwa i komunistycznej administracji. Pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie. W pierwszym tomie serii prezentowane są postacie czterech kapłanów: kard. Henryk Gulbinowicz abp Ignacy Tokarczuk bp Juliusz Bieniek bp Jan Pietraszko

 

Spis treści


Wprowadzenie (Józef Marecki, Filip Musiał) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 

Część I
Bp Juliusz Bieniek. Senior diecezji katowickiej wybór i opracowanie Adam Dziurok, Łucja Marek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kierując siędobrem Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Działania operacyjne UB-SB przeciwko bp. Juliuszowi Bieńkowi . . . . . . . . . . . . 50
Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Wykaz dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

 

Część II
Bp Jan Pietraszko. Świadectwo świętości w aktach SB wybór i opracowanie Józef Marecki, Filip Musiał. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Biskup asceta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Działania operacyjne UB-SB przeciwko bp. Janowi Pietraszce . . . . . . . . . . . . . 238
Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Wykaz dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

 

Część III
Abp Ignacy Tokarczuk. Trzeba oprzeć wszystko na prawdzie wybór i opracowanie Piotr Chmielowiec, Mariusz Krzysztofiński . . . . . . . . . . . . . . 417
Wierny Bogu i Ojczyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Działania operacyjne UB-SB przeciwko abp. Ignacemu Tokarczukowi . . . . . . . 424
Ilustracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Wykaz dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

 

Część IV
Kard. Henryk Gulbinowicz. Naród polski nie da sobie założyć kagańca...wybór i opracowanie Tomasz Balbus, Katarzyna Stróżyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
Wilnianin w służbie Kościoła i Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
Działania operacyjne UB-SB przeciwk o kard. Henrykowi Gulbinowiczowi . . . 631
Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
Wykaz dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
Indeks osób i pseudonimów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
Informacja o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814