do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Kronika Szkoły Podstawowej we Wrocance. 1942-1999

Kronika Szkoły Podstawowej we Wrocance. 1942-1999, red. J. Marecki, Format, Krosno 2009, ss. 408.

ISBN 978-83-7530-063-5

 

Kronika Szkoy Podstowe we Wrocance jest kontynuacją Kroniki Szkoły Ludowej we Wrocance ... Czasy wojny i okupacji, czasy powojenne, okres socjalistycznej "stabilizacji" i zawirowań politycznych oraz dojrzewania do demokracji to jednocześnie różne odbicia postaw ludzkich Niniejsza Kronika trafia w ręce czytelnika nie po to żeby dokonał rozliczenia z historią lub ją oceniał. Tym bardziej nie po to aby ów czytelnik oceniał ludzkie postawy ... Chodzi raczej o wywołanie wspomnień o dopisanie do dorobku piśmienniczego szkoły.

więcej
 
Zakony w Polsce

J. Marecki, M. Grychowski, Zakony w Polsce, Carta Blanca, Warszawa 2009, ss. 368.

ISBN 978-83-61444-50-3

 

Album przedstawia tajemniczy świat mnichów, mniszek, zakonników i sióstr zakonnych, świat eremów, pustelni, opactw i klasztorów. W sposób encyklopedyczny pokazuje zakony w Polsce, wprowadza w ich historię, duchowość, symbolikę strojów i herbów zakonnych.
Dzięki wspaniałym fotografiom można odkryć tajniki klasztornego budownictwa, zobaczyć z bliska relikwiarze, naczynia liturgiczne i zabytkowe polichromie oraz zajrzeć do kaplic, krypt, krużganków i refektarzy. Album przybliża też obchody szczególnych wydarzeń w roku liturgicznym oraz życie codzienne zakonników. Całości dopełniają interesujące teksty, ciekawostki, cytaty oraz rozkładówki tematyczne ze zdjęciami i grafikami.
Każdy, kto chciałby wybrać się na wędrówkę przez klasztorne korytarze powinien najpierw – wzorem zakonnych nowicjuszy – poznać genezę życia zakonnego, historie zgromadzeń, terminologię, imiona twórców zakonnych reguł oraz fragmenty ich pism.

 
Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944–1975

Józef Marecki, Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944–1975, WAM, Kraków 2009, ss 690.

ISBN 9788375053999

 

Straty, jakich doznały zakony w okresie zniewolenia komunistycznego były znaczne. Inwigilacje, łamanie ludzkich sumień, niszczenie podstaw materialnych przez likwidacje domów czy przejmowanie własności zakonnych, a także próby ograniczenia działalności duszpasterskiej należały do typowych form represji.

Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego na przestrzeni 45 lat znamionowała bezwzględność, determinacja wynikająca z poleceń partii i nienawiść do religii. Mimo znacznych nakładów środków, angażowania tysięcy ludzi i przemyślanych metod operacyjnych, bezpiece nie udało się zniszczyć Kościoła. W obliczu tych prób okazał się on znaczącą siłą, głosicielem niezmiennych praw boskich i oparciem dla opozycji.

Książka jest pierwszą monografią ukazującą represje komunistyczne wobec wspólnot zakonnych w Krakowskiem.

więcej
 
Całopalna ofiara. Sługa Boży ojciec Hieronim Franciszek Longawa

J. Marecki, Całopalna ofiara. Sługa Boży ojciec Hieronim Franciszek Longawa, Ruthenus, Niżna Łąka-Wrocanka-Krosno 2009, s. 92.

ISBN 978-83-7530-060-4

 


Książka jest biografią błogosławionego H. F. Longawy, dominikanina urodzonego w Niżnej Łące (gm. Miejsce Piastowe), a zamordowanego przez NKWD w Czortkowie (Ukraina).

więcej
 
Zakony. Tajemnice mnichów i klasztorów

J. Marecki, M. Grychowski, Zakony. Tajemnice mnichów i klasztorów, Carta Blanca, Warszawa 2009, ss. 192.

ISBN 978-83-60887-71-4

 

Ten album to swoista opowieść i najbardziej interesujacych polskich zakonach i klasztorach, które zostały ukazane przez pryzmat historii, architektury i sztuki sakralnej. Dzięki kilkuset wspaniałym fotografiom można poznać tajniki klasztornego budownictwa, zobaczyć z bliska relikwiarze, naczynia liturgiczne i zabytkowe polichromie oraz zajrzeć do kaplic, krypt, krużganków i refektarzy. Album pokazuje też szczególne wydarzenia w roku liturgicznych oraz codzienne życie zakonników. Możemy ich zobaczyć zarówno przy pracy, jak i zanurzonych w modlitwie i kontemplacji Boga. Zdjęcia wzbogacono tekstami i krótkimi opisami. W albumie Czytelnik znajdzie również kalendaria, fragmenty reguł zakonnych, ciekawostki oraz ... przepisy z klasztornej kuchni.

 
Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu

Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, red. J. Marecki, L. Rotter, PAN, Katowice 2009, ss. 152.

ISBN 978-83-88657-40-5

 

Terminem „średniowiecze” określa się epokę historii i kultury europejskiej obejmujący okres między starożytnością a czasami nowożytnymi. Najczęściej za początek średniowiecza przyjmuje się połowę V wieku, a za jego koniec przełom XV i XVI wieku. Nazwę epoki wprowadzili w XV i XVI wieku włoscy humaniści, pragnąc wyróżnić "wieki średnie” jako mroczny okres, oddzielającego ówczesne czasy od świetnej epoki starożytności. Najczęściej używali terminu medium aevum (średni wiek), lub media tempora (wieki średnie).

Średniowiecze stworzyło uniwersalną kulturę, w której widoczne są wpływy starożytnej kultury rzymskiej, arabskiej, germańskiej i słowiańskiej a tym samym wpływy wielu ośrodków religijnych z chrześcijaństwem na czele. To właśnie wpływy chrześcijańskie, a zwłaszcza ingerencja Kościoła łacińskiego w znacznym stopniu zaciążyła na ukształtowaniu się dojrzałego średniowiecza, poczynając od XI wieku.

Roli Kościoła w kształtowaniu się wzorców średniowiecznych nie można przeceniać, ale też nie można spychać na margines. Oddziaływanie Kościoła było ogromne. Miał decydujący wpływ na kształtowanie się umysłowości i kultury średniowiecza, na działalność ekonomiczną, gospodarczą, społeczną i polityczną. Pod jego „skrzydłami” rozwijała się nauka, teologia i filozofia. Nośnikiem uniwersalizmu był język łaciński.

więcej
 
Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły

Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. Józef Marecki, Filip Musiał, WAM, Kraków 2009, (seria „Niezłomni”), ss. 685.

ISBN 978-83-7505-409-5

 

 

Książka jest trzecim tomem serii wydawniczej „Niezłomni”, w ramach której Instytut Pamięci Narodowej prezentuje sylwetki duchownych i świeckich, którzy w sposób zdecydowany oparli się działaniom komunistycznej dyktatury. Dokumenty – w znacznej części dotąd nieznane i niepublikowane – zostały wybrane i opracowane przez Marka Lasotę, ks. Józefa Mareckiego oraz Roksanę Szczęch. Ukazują metody działania komunistycznego aparatu represji przeciw księdzu, a później krakowskiemu metropolicie kard. Karolowi Wojtyle w latach 1946–1978.

więcej
 
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt

Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, red. J. Marecki, L. Rotter, UNUM, Kraków 2009, ss. 380.

ISBN 978-83-7643-023-2

 

Symbolika zwierząt niemal we wszystkich kulturach i religiach odgrywała bardzo donośne znaczenie. Zwierzęta występowały jako opiekunowie, przewodnicy, wrogowie, alegorie, atrybuty a nawet bogowie. Podobnie bogaty wachlarz znaczeniowy symboli zoomorficznych spotykamy w kulturze i religii chrześcijańskiej. Z symboliką zwierząt spotykamy się na kartach Biblii (dodać należy, że natchnieni autorzy wykorzystują jako symbole zarówno zwierzęta rzeczywiste jak i fikcyjne), w pismach Ojców Kościoła, teologów i myślicieli; wyobrażenia zwierząt używano w liturgii i sztuce chrześcijańskiej od pierwszych wieków; stały się nieodłącznym elementem obchodów większości świąt i uroczystości religijnych – i to zarówno w sferze liturgicznej jak i pozaliturgicznej bądź wręcz w zwyczajach ludowych.

Na oddawaną do rąk czytelników książkę, złożyły się opracowania, w których autorzy starali się wielopłaszczyznowo ukazać ów problem symboliki zoomorficznej. Podstawowym źródłem informacji i inspiracji dla symboliki chrześcijańskiej jest Biblia, dlatego też w prowadzonych badaniach zajęto się problemem symboliki zwierząt na kartach Pisma Świętego, atrybutami ewangelistów, a także znaczeniem „istot żywych” w Apokalipsie. Ściśle z tymi zagadnieniami wiąże się kolejny temat podnoszący problem obecności zwierząt (wołu i osła) przy narodzeniu Pańskim, w świetle przekazów apokryficznych. Kolejna grupę tematyczną stanowią zagadnienia występowania zwierząt w sztuce wczesnochrześcijańskiej, liturgii oraz na przedstawieniach hagiograficznych. Wyjaśnieniem dla zwierzęcych symboli w kulturze chrześcijańskiej jest nierzadko, adopcja znaków. Stad tematyka występowania znaków zoomorficznych w prehistorii, wierzeniach i kulturze Słowian, a nawet kulturze Indii. Niejako na marginesie tych rozważań zaistniał temat dotykający kryptozoologii – a więc odnoszący się do stworów i bestii występujących w wierzeniach i mitach. Niebagatelnym problemem wreszcie stało się ukazanie praktycznego wykorzystania symboli i wizerunków zwierzęcych. Ukazano to zarówno na przykładzie niektórych zwierząt (sowy), jak i na przykładzie wybranych dziedzin twórczości (krakowskie malarstwo XVIII, filatelistyka PRL oraz karykatury okresu międzywojennego).

więcej
 
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich,

W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red.Józef Marecki, Filip Musiał, WAM, Kraków 2008, ss. 650. (seria „Niezłomni”)

ISBN 978-83-7505-257-2

 

 

Książka jest drugim tomem serii wydawniczej „Niezłomni”, w ramach której Instytut Pamięci Narodowej prezentouje sylwetki duchownych i świeckich, którzy w sposób zdecydowany oparli się działaniom komunistycznej dyktatury.

Publikacja prezentuje postacie czterech kapłanów:
1. kard. Adama Stefana Sapiehy;
2. bp. Pawła Latuska;
3. bp. Franciszka Musiela;
4. bp. Edwarda Frankowskiego.
Przez lata inwigilowani i podsłuchiwani, śledzeni i represjonowani, otoczeni agenturą, nie ulegli Służbie Bezpieczeństwa i komunistycznej władzy. Pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie.

więcej
 
Lex et praxis : prawodawstwo archiwalne

Lex et praxis : prawodawstwo archiwalne, red. Józef Marecki. Wydawnictwo PAT, Krakow2007, ss. 100.

ISBN 978-83-921325-6-1

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom, zwłaszcza środowiska archiwistów kościelnych, podjęto inicjatywę dyskusji na temat obowiązującego w Polsce prawa państwowego i kościelnego a dotyczącego archiwów. Poglądy przedłożone w poszczególnych artykułach powinny stanowić zarówno płaszczyznę wyjściową do dyskusji jak i do podjęcia dalszych, bardziej szczegółowych badań nad prezentowanymi tematami [...] Archiwa kościelne kierują się własnym prawem – Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich. Zbiory te promulgował Jan Paweł II. Pierwszy z wymienionych zastąpił kodeks z 1917 roku, natomiast drugi – pierwszy w historii kodeks dla Kościołów wschodnich zebrał dotychczasowe rozporządzenia Stolicy Apostolskiej dotyczące wspólnot katolickich obrządków wschodnich. Zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego jak i Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich wprowadził szereg innowacji i zmian w kościelnym prawodawstwie. Odnoście archiwów najważniejszą wydaje się być polecenie organizowania archiwów historycznych. Kwestie te przedstawił piszący te słowa

więcej
 
Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat,

Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007, ss. 219.

ISBN 978-83-921325-7-8

 

Filozofia, sztuki plastyczne, literatura a nawet nauka, od zarania dziejów starały się przekazać i zdefiniować to, co nazywamy cnotą. Wiara, nadziej, miłość, sprawiedliwość, roztropność czy męstwo to cechy, które nie tylko pozwalają człowiekowi wieść prawe życie, ale nade wszystko osobie wierzącej – otwierają drogę ku niebu. W dobie baroku bardzo często przedstawiane pod postaciami personifikacji opatrzonymi odpowiednimi atrybutami i symbolami, występowały zarówno w sztukach plastycznych, literaturze jak i w tekstach kaznodziejskich lub dewocyjnych. Inną formą ukazania wartości dobra było szerzenie wiedzy na temat osób, które odznaczały się poszczególnymi cnotami. Były to głównie postacie świętych, którzy w doskonaleniu owych cnót osiągnęli heroizm. Jako przykład do naśladowania mogli także służyć zmarli, których zasługi i zalety wypisywane były (dla pamięci potomnych) na nagrobkach i płytach epitafijnych. Zarówno owe przedstawienia o charakterze symbolicznym jak i przybliżanie przykładu postaci cechujących się cnotliwym życiem, miały wskazać społeczeństwu właściwą postawę – godnego, prawego człowieka. Cnotliwe życie było bowiem w mniemaniu człowieka baroku, nie tylko cechą dobrego chrześcijanina ale także znakiem przynależnym elicie społecznej – szlachcie. [...]

 

więcej
 
Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska

Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007, ss. 224.

ISBN 978-83-7438-129-1

 

Symbolika florystyczna jest jedną z większych grup. Symbole roślinne występują bowiem niemal we wszystkich przejawach życia religijnego, społecznego, artystycznego i kulturowego. Towarzyszą człowiekowi na każdym kroku. W kulturze chrześcijańskiej symbolika roślin odgrywa także biebagatelne znaczenie.

więcej
 
Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich

Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red, J. Marecki, F. Musiał, WAM, Kraków 2007, ss. 820.

ISBN: 9788373189928

 

Niezłomni to seria wydawnicza poświęcona ludziom, którzy zdecydowanie oparli się komunistycznej władzy. Przez lata inwigilowani i podsłuchiwani, śledzeni i represjonowani, otoczeni agenturą, nie ulegli Służbie Bezpieczeństwa i komunistycznej administracji. Pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie. W pierwszym tomie serii prezentowane są postacie czterech kapłanów: kard. Henryk Gulbinowicz abp Ignacy Tokarczuk bp Juliusz Bieniek bp Jan Pietraszko

więcej
 
Pośrednicy łask

Pośrednicy łask, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo NAukowe PAT, Kraków 2006, ss. 214.

ISBN 978-83-7438-102-4; ISBN 83-7438-102-7

 

Prezentowany zbiór artykułów jest pokłosiem badań nad kultem świętych i jego formami w Kościele katolickim na przestrzeni dziejów oraz jego rozwojem. Święci towarzyszą nam w ziemskiej wędrówce spoglądając na nas z przydrożnych kapliczek, łaskami słynących wizerunków, relikwiarzy. Znamy ich życiorysy często budowane według niepisanych, ale obowiązujących reguł, według których przyszłemu świętemu towarzyszyły liczne cudowności od pierwszych chwil życia. Niestety, hagiografia oraz dzieła sztuki ukazują często naszych patronów w mało naturalnym świetle cudowności. Przeciętny człowiek nie jest w stanie naśladować takich świętych. A przecież święci w codziennym życiu byli bardzo normalnymi i naturalnymi. Wyróżniało ich tylko to, że ponad przeciętność kochali Boga.

więcej
 
Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku

Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku, red. J.Marecki, K. Panuś, UNUM, Kraków 2005, ss. 123.

ISBN 978-83-89256-52-2

 

Książka jest zbiorem artykułów w których poruszone zostają tematy hagiograficzne. Punkt ciężkości został położony na wkład polskich świętych w kształtowanie się kultury polskiej. Praca jest publikacją pokonferencyjną.

więcej
 
<<  poprzedni  1   2   3   4   5   następny  >> 

 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0