do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP,

Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo NAukowe PAT, Kraków 2004, ss. 180.

ISBN 83-7438-006-3

 

W dziele zbawienia świata Maryja odegrała rolę niezwykłą. Wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna opiekuje się Kościołem jako Matka i przez wieki prowadzi ludzkość ku zbawieniu. Kult maryjny na trwałe wpisał się w dzieje chrześcijaństwa. Niepokalanie Poczęta, zanim tytułem tym została obdarzona poprzez ogłoszenie dogmatu w dniu 8 grudnia 1854 roku, odbierała cześć od wielu chrześcijan. Prawda ta przekładała się na różne formy kultu religijnego, wznoszenie świątyń na cześć Niepokalanej, wykonywanie wyobrażeń plastycznych takich jak obrazy czy figury, powstawanie utworów literackich....

więcej
 
Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku,

Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, red. J. Marecki, K. Panuś, Unum, Kraków 2004, s. 271.

ISBN 83-89256-38-X

 

Przełom XIX i XX wieku jest czasem swoistej "kumulacji świętości" w Krakowie. W podwawelskim grodzie działali wtedy mędzy innymi - dziś wyniesieni na ołtarze - brat Albert i siostra Bernardyna Jabłońska, matka Angela Truszkowska, Aniela Salawa i siostra Faustyna Kowalska. Książka Cracovia sacra prezentuje sylwetki tych osób z różnych punktów widzenia: tekstów liturgicznych, literatury, sztuki, uwarunkowań historycznych, szeroko pojętej kultury, kultu, kaznodziejstwa, duchowości i pracy charytatywnej. Publikacja ukazuje świętych i błogosławionych tak, by stali się oni dla współczesnego chrześcijanina czytelnym wzorem życia religijnego i moralnego, przykłądem pociągającym i zachęcającym do naśladowania.

więcej
 
Zarys historii kapucynów w Polsce,

J. Marecki, R. Prejs, Zarys historii kapucynów w Polsce, Głos Ojca Pio, Kraków 2004, s. 208.

ISBN: 83-89307-03-0

 

Kapucyni w Polsce są obecni od ponad 300 lat. Ich dzieje, choć bogate, nie stały się dotąd przedmiotem całościowego opracowania, aczkolwiek wiele zagadnień z polskiej historii kapturowych braci doczekało się solidnych i dobrze udokumentowanych monografii. Mamy nadzieję, ze książka ta będzie dobrym przewodnikiem dla wszystkich, którzy zechcą pogłębić lub usystematyzować znajomość polskich dziejów kapucyńskiej rodziny zakonnej oraz dla Czytelników zainteresowanych historią Kościoła w Polsce.

więcej
 
Kronika klasztoru Kapucynów w Krośnie

Kronika klasztoru Kapucynów w Krośnie, red. J. Marecki, t. I: 1753-1828, Unum, Kraków 2003, s. 144.

ISBN 83-89256-15-0 (całość)83-89256-16-9 (t. 1)

 

Krośnieński klasztor Kapucynów nie miał szczęścia do wielkich fundatorów i protektorów, w przeciwieństwie do fundacji warszawskiej, której patronował sam król, bądż też krakowskiej. lwowskiej, oleskiej czy sędziszowskiej, na które łożyłą bogata przedrozbiorowa magnateria. Środki złożone na krośnieński klasztor biskup Wacław Sierakowski rozdysponował na inne cele. Zagrożona kasatą budowla została ukończona dopiero w połowie XIX wieku...

Tom pierwszy kroniki klasztoruKapucynów w Krośnie został napisany w języku łacińskim, jedynie klka niewielkich fragmentów zredagwano w języku polskim, a urzędowe formularze sporządzono w języku niemieckim ..

Udostępnienie ogółowi odbiorców najstarszej kroniki krośnieńskiego klasztoru Kapucynów przyczyni się do pogłębienia znajmości jistorii - tak zasłużonego dla miasta Krosna i całego regionu - konwentu.

więcej
 
Inwentarz Archiwum Benedyktynek w Staniątkach

J. Marecki,W. Kolak, S. Radoń, Inwentarz Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, Unum, Kraków 2003, s. 417.

ISBN 83-89256-20-7

 

Opactwo w Staniątkach, założoenw przed 1238 rokiem, jest jedyną średniowieczną fundacją benedyktynek na ziemiach polskich, która przetrwała bez przerwy aż do noszych czasów. Zarazem jest to jedno z najsatrszych żeńskich zgromadzeń zakonnych istniejących dziś na ziemaich polskich... NIe zamierzamy pisać w tym miejscu o ponad 750 - letniech dziejach opactwa... Celem prezentowanego inwentarza jest udostępnienie wiedzy o zawartości bogatego archiwum staniąteckiego. 

więcej
 
Modlitewnik czcicieli Ojca Pio

Modlitewnik czcicieli Ojca Pio, opr. J. Marecki, Głos Ojca Pio, Kraków 2002, s. 255.

ISBN 83-915600-7-4

 

Modlitewnik czcicieli Ojca Pio skłąda się z trzech zasadniczych części. W pierwszej zamieszczono ulubione modlitwy Zakonika, które sam codzienie odmawiał i zalecał do odmawiania innym, w drugiej części codzienne podstawowe modlitwy poranne i wieczorne, natomiast w trzeciej inne modlitwy, które najczęściej odmawiają duchowe dzieci Ojca Pio.

 
Kronika Szkoły Ludowej we Wrocance. 1879-1942

Kronika Szkoły Ludowej we Wrocance. 1879-1942, red. J. Marecki, Format, Kraków 2001, s. 222.

ISBN 83-912327-2-7

 

W archiwum Szkoły Podstawowej we Wrocance znajdują się Kroniki Szkoły we Wrocance, których pisanie rozpoczęto w 1879 roku i kontynuowano nieprzeranie do chwili obecnej. Poczatkowo jej autorami byli kolejni nauczyciele a od okresu międzywojenneo do chwili obecnej kierownicy szkoły.Tom pierwszy obejmuje lata 1879 - 1942 (z dopiskiem wykonanym w 1945 roku).

Publikowana Kronika [...] jest bardzo ważnym źródłem do poznania dziejów Wrocanki. Jest jednym z najcenniejszych z zachowanych źródęł dotyczacych istnienia i działności wspomnianej placówki. 

więcej
 
Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej

J. Marecki, Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo PAT, Kraków 2000, s. 654.

ISBN 8387681687

 

W obszernej rozprawie monograficznej, Autor przedstawił dzieje Zkaonu Kapucynów w Polsce w latach 1918 - 1939 w spoósb całościowy. Celem włąściwego przedstawienia losów polskich kapucynów ukazał je na tle dzijów cłego zakonu. Nadto podjęte zagadnienia umieścił na kanwie dziejów Polski, szczegónie życia społecznego, narodowego i kulturalnego.

 
Zakony w Polsce

J. Marecki, Zakony w Polsce,Universitas, Kraków 2000, ss. 217.

ISBN 83-7052-880-5

 

Leksykon obejmuje wspólnoty zakonne, działające na ziemiach polskich - również te które obecnie już nie istnieją. W układzie alfabetycznym podaje najważniejsze informacje o historii, charyzmacie i działalności wspólnot.

 
R. Kranc, Z Ostroga na Kołymę

R. Kranc, Z Ostroga na Kołymę, red.J. Marecki, W. Kowalow, Wołanie z Wołynia, Kraków 1998, ss. 144.

ISBN 83-907955-1-5

 

Książka jest edycją źródłową pamiętnika ojca Kranca z okresu wojny. Ukazuje losy ludzi ze swego otoczenia, skazanych na tułaczkę i więzienia w atmosferze ciągłegi zagrożenia i strachu.

 
300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie. 1695–1995. Księga pamiątkowa

300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie. 1695–1995. Księga pamiątkowa, red. J. Marecki, Kraków 1997, ss. 287.

ISBN 83-904476-1-4

 

Książka jest zbiorem prac mających na celu upamiętnienie obchodów 300 lecia krakowskiego klasztoru kapucynów. Składa się na nią między innymi szereg artykułów wygłoszonych na konferencji naukowej związanej z dziejami klasztoru.

więcej
 
Zakony żeńskie w Polsce Słownik

J. Marecki, Zakony żeńskie w Polsce, Słownik, Universitas, Kraków 1997, ss. 130.

ISBN 83-7052-909-7

 

Leksykon obejmuje żeńskie wspólnoty zakonne, działające na ziemiach polskich - również te które obecnie już nie istnieją. W układzie alfabetycznym podaje najważniejsze informacje o historii, charyzmacie i działalności wspólnot.

 
Zakony męskie w Polsce. Słownik

 J. Marecki, Zakony męskie w Polsce. Słownik, Universitas, Kraków 1997, ss. 88.

ISBN 83-7052-923-2

 

Leksykon obejmuje męskie wspólnoty zakonne, działające na ziemiach polskich - również te które obecnie już nie istnieją. W układzie alfabetycznym podaje najważniejsze informacje o historii, charyzmacie i działalności wspólnot.

 
Kronika klasztoru OO. Kapucynów w Drohobyczu

Kronika klasztoru OO. Kapucynów w Drohobyczu, red. J. Marecki, W Misji, Wrocław 1996, ss. 72.

ISBN 83-85566-50-3

 

Publikacja jest edycją źródłową kroniki nieistniejącego dziś klasztoru kapucynów w Drohobyczu (obecnie kościół i klasztor przejęty jest przez obrządek grekokatolicki).

 
Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Przewodnik

J. Marecki, Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Przewodnik, Kraków 1995. ss 88.

ISBN 83-904476-0-6

 

W publikacji ukazana została historia, architektura i sztuka klasztoru i kościoła kapucynów w Krakowie.

 
<<  poprzedni  1   2   3   4   5   następny  >>