do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Pośrednicy łask

Pośrednicy łask, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo NAukowe PAT, Kraków 2006, ss. 214.

ISBN 978-83-7438-102-4; ISBN 83-7438-102-7

 

Prezentowany zbiór artykułów jest pokłosiem badań nad kultem świętych i jego formami w Kościele katolickim na przestrzeni dziejów oraz jego rozwojem. Święci towarzyszą nam w ziemskiej wędrówce spoglądając na nas z przydrożnych kapliczek, łaskami słynących wizerunków, relikwiarzy. Znamy ich życiorysy często budowane według niepisanych, ale obowiązujących reguł, według których przyszłemu świętemu towarzyszyły liczne cudowności od pierwszych chwil życia. Niestety, hagiografia oraz dzieła sztuki ukazują często naszych patronów w mało naturalnym świetle cudowności. Przeciętny człowiek nie jest w stanie naśladować takich świętych. A przecież święci w codziennym życiu byli bardzo normalnymi i naturalnymi. Wyróżniało ich tylko to, że ponad przeciętność kochali Boga.

 

Spis treści

wstęp

Biblijne pojęcie świętości – Tomasz Jelonek

Góry miejscem spotkań Boga z człowiekiem – Jacek Pysklak

Wyobrażenia Maryi w otoczeniu świętych na przykładzie kolekcji o. Wacława Nowakowskiego – Józef Marecki

Wyobrażenie „Wstawiennictwa świętych” w sztuce baroku – Lucyna Rotter

Kult św. Józefa jako patrona dobrej śmierci w Polsce – Agnieszka Szmerek

Kult świętych w wierzeniach górników wielickiej kopalni soli – Jadwiga Hebda

Wybrane archeologiczne i literackie świadectwa kultu św. Wiktorii Rzymskiej z okresu od IV do X wieku – Joanna Małocha

Działalność charytatywna papieża Grzegorza Wielkiego – Krzysztof Gruca

Pięciu Braci męczenników – Marek Podgórski

Wit – pierwszy biskup litewski – Marek Miławicki

Moje doświadczenia z działalności Komisji Historycznych oraz Trybunałów Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych – Wacława Szelińska