do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terene woj. krakowskiego 1944-1975. Leksykon biograficzny

Józef Marecki, Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terene woj. krakowskiego 1944-1975. Leksykon biograficzny, t. 1, WAM, Kraków 2014, ss. 416.

 

Leksykon jest próbą przybliżenia sylwetek osób duchownych i zakonnych, jak i represji, jakim ich poddano na terenie woj. krakowskiego w okresie trzech pierwszych dekad Polski „ludowej": od wkroczenia Armii Czerwonej w 1944 r. do reformy administracyjnej z 1975 r.

W słowniku został ukazany szeroki wachlarz represji, jakim byli poddawani duchowni. Oprócz działań Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa wymieniane są represje stosowane m.in. przez Urzędy ds. Wyznań, prezydia Rad Narodowych czy Kolegia Karno-Administracyjne.

 

 

 


Spis treści
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Sylwetki represjonowanych kapłanów diecezjalnych i osób zakonnych. . .. . . . . . . . . .51

 

Aneksy
A. Parafie, wikariaty i placówki duszpasterskie oraz wspólnoty zakonne Kościoła rzymsko-katolickiego w województwie krakowskim. 1945-1975 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 275
B. Akty prawne służące najczęściej do karania osób duchownych i zakonnych po II wojnie światowej. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
C.Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950-1975. . . . . . . . . . . . . . . . . ..383
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .385
Indeks osób ipseudonimów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .409