do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych. Tom 1

Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych. Tom 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, ss. 230.

ISBN

978-83-7643-134-5
978-83-7643-135-2

 

wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska archiwistycznego, zdecydowano się przygotować Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych. Do współpracy nad upamiętnieniem życia i działalności wielu zapomnianych postaci, które swoje życie zawodowe, ambicje i pasje poświęciły pracy w archiwach kościelnych zaproszono archiwistów i historyków. Na ręce redaktora wpłynęło wiele biogramów zmarłych archiwistów. Część z nich (45 biogramów) zamieszczono w tomie pierwszym Słownika. Następne zostaną opublikowane w jego kolejnych tomach redagowanych według systemu holenderskiego. Zgodnie z przyjętym schematem przygotowano biogramy archiwistów, uwypuklając ich działalność na polu archiwalnym. Ponadto dodano literaturę podmiotową (tylko pozycje drukowane) i przedmiotową dotyczącą danej osoby – z podziałem na archiwalia i publikacje drukowane oraz fotografię prezentowanego archiwisty. Ponadto dołączono wstęp, wykaz skrótów, wykaz biogramów i ich autorów, indeks osób oraz biogramy autorów poszczególnych not biograficznych.

 

Spis treści

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Biogramy polskich archiwistów kościelnych . . . . . . . . . . .11

Informacje o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Wykaz biogramów i ich autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

Indeks osób. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213