do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast

Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo naukowe UPJP2, Kraków 2016, ss. 302. ISBN 9788374385176.

 

W ostatnich latach problematyka związaną z symbolicznym przekazem w kulturze europejskiej zyskała sobie coraz większe zainteresowanie zarówno w kręgach naukowych jak i szeroko rozumianych kręgach społecznych. Semiologia krajobrazu kulturowego w szczególny sposób łączy w sferze swoich zainteresowań naukowych zarówno wyniki badań z zakresu dziedzin humanistycznych jak i innych dyscyplin naukowych (np. przyrodniczych, prawnych czy społecznych). Tak przekrojowe spojrzenie na zagadnienia pozwala na   zupełnie nowe odczytanie przeobrażeń dziejowych oraz zrozumienia pozawerbalnego przekazu minionych epok.

 

Spis treści

Wstęp…………………………………………………………………………………………..

Czesław Dźwigaj  - Pomnik jako charakterystyczny znak tożsamości wizualnej………………

Wacław Szetelnicki – Pamięć historyczna w krajobrazie miasta Legnicy – dylematy wokół destruktywnego pobytu armii sowieckiej……………………….....................................

Marek Petro – Vizuálny štýl mesta a vidieka na Slovensku – morálny aspekt…………………. 

Ludwig Schmahl - Rozwój historyczny Blankenheim, od czasów rzymskich do okresu wpływu administracji francuskiej i pruskiej oraz perspektywy przyszłego rozwoju ……………

Peter Šturák - Význam katolíckych univerzít a ich znakov v mestách na príklade Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove……………….......................................

Daniel Slivka - Pamätné a sakrálne miesta súčasného judaizmu………………………………….

Peter Tirpák - Kristovo hlásanie v mestách a dedinách ako predobraz súčasnej katechézy…….

Maksymilian Kuśka – Miejsce klasztoru i szpitala bonifratrów w Cieszynie wśród lokalnej społeczności Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX stulecia………………........

Józef Marecki – Symbole agrarne w heraldyce miejskiej……………………………………….

Lucyna Rotter – Funkcja semantyczna stroju na przykładzie portretów i fotografii ziemian polskich……………………………………………………………………………………………

Ludwik Frey – Symbolika klasztornych wirydarzy ………………………………………………….

Andrzej Giza – Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka……………………..…… 

Bernadett Puskás – Значення краєвиду в іконописі  ……………………………………………….

Magdalena Ficoń - Od emblematów do plakatów. Kontinuum, czy nowa forma? ………….……

Joanna Lubecka - Spór o słowa. Rola semantyki w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej

Peter Borza - Premeny Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine……………………..…


 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0