do początku mapa serwisu kontakt  
Czytelnia » Coś więcej o książkach
Symbol znak rytuał Misericordia Domini

Symbol-znak- rytuał. Misericordia Domini, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2016, ss. 407

ISBN 978-83-7643-124-6

 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom naukowcy reprezentujący różne dziedziny nauki rozpoczęli międzynarodowy projekt badawczy, który ma na celu ukazanie złożoności społecznego przekazu semiologicznego w kulturze europejskiej. W perspektywie własnej dyscypliny naukowej, każdy z członków zespołu analizuje język symboli jakim posługiwano się na przestrzeni dziejów ale także we współczesnych czasach.

Efektem tych dociekań jest seria publikacji, które w kolejnych odsłonach ukazują wnioski, jakie krystalizują się w trakcie prowadzonych badań. Niniejszy tom poświęcono problematyce związanej z miłosierdziem. Zagadnienia te ukazują problematykę miłosierdzia zarówno w odniesieniu do Sacrum (Miłosierdzia Bożego) jak i profanum (miłosierdzia ludzkiego). Opracowania tematów szczegółowych uszeregowane zostały w trzech grupach tematycznych: Miłosierdzie w krajobrazie kulturowym, miłosierdzie w sztuce oraz miłosierdzie w religiach i kulturach pozaeuropejskich. Takie uszeregowanie podjętych przez badaczy tematów daje możliwość zaobserwowania przenikającego się wzajemnie sacrum i profanum które wespół się uzupełniając daje pełną definicję i obraz MIŁOSIERDZIA

 

Spis Treści

 

Słowo wstępne

 

Miłosierdzie w krajobrazie kulturowym

 

prof. dr hab. Ludwik Frey – Misericordia Domini in viriditas  

doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. – Milosrdenstvo – impulz k premene zmýšľania 

prof. ThDr. Marek Petro, PhD. – Milosrdenstvo ako morálny apel liturgie sv. Jána Zlatoústeho

prof. dr hab. Józef Marecki – Znaki miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa przełomu XIX i XX w.

dr Clarinda Calma – „Jak złagodzić serce tyrana?” Nawrócenie tyrana w szkolnych sztukach jezuickich wystawianych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

dr hab. Lucyna Rotter – Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej.

dr Joanna Lubecka – "Obiekty miłosierdzia" - Zawłaszczanie i implementacja elementów doktryny i rytuału chrześcijańskiego przez nazistów.

prof. dr hab. Krzysztof Gawroński, dr hab. Józef Hernik, mgr Karol Król, mgr Barbara Prus – Inwentaryzacja i lokalizacja kapliczek i przydrożnych krzyży w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich.

dr. György Janka PhD. – Die Tür der Barmherzigkeit: Die Geschichte  des Wallfahrtsortes Máriapócs

 

Miłosierdzie w sztuce

 

prof. dr hab. Czesław Dźwigaj – Dotyk miłosierdzia. Tetraptyk  „Sekret życia”.

prof. dr Ludwik Schmahl, mgr Sylwia Zajchowska – Christliche Symbolik auf spätrömischen Münzen.

dr Cezary Kałużny - Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę. Krótka refleksja o soteriologicznym przesłaniu ikonografii wczesnochrześcijańskiej

mgr Magdalena Ficoń – Alegorie miłosierdzia na przykładzie „Ikonologii” Cesare Ripa

dr Wacław Szetelnicki – Misericoria Domini w symbolice chrześcijańskiej - refleksje wokół narracji miłosierdzia.

doc.RNDr. ThLic. Karel Sladek Th.D. – Symboly milosrdenství Boha Otce na obrazech a ikonach

prof. dr hab. Bernadett Puskas – Стилістичний та іконографічний аналіз мозаік угорської каплиці базиліки Божого Милосердя в Кракові-Лаґевніках

mgr Justyna Kuśtowska – Serce, krew, woda. Rozumienie symboli Miłosierdzia Bożego w kontekście obrazu Jezusa Miłosiernego

 

Miłosierdzie w religiach i kulturach pozaeuropejskich

 

dr inż. Jacek Chrząszczewski – Chaczkary, krzyże wotywne, epitafia, płyty nagrobne i pamiątkowe Ormian polskich jako materialne znaki pamięci o ludziach i ich czasach.

mgr Andrzej Giza – Miłosierdzie w kulturze i zwyczajach Chin.

doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, PhD. – Nové významové formy hebrejského termínu חסד ako milosrdenstva v judaizme.

doc. ThDr. Peter Borza, PhD. – Milosrdenstvo gréckokatolíkov s prenasledovanými Židmi na Slovensku v rokoch 1939 – 1945.

 

Nota o Autorach


 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0