do początku mapa serwisu kontakt  
O mnie » Curriculum Vitae

2022 - Staż naukowy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (19.04-2.06).

 

2019 -  Powołanie na  II Kadencję Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)

 

2018 -  Wyróżnienie Rektora w ramach oceny wydziałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016  r

 

2017 - Odznaczeny Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

2017 -  Odznaczony Brązowym Medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej

 

2016 - Uchwałą Sejmu RP z dnia 23 czerwca 2016 powołany na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

2016 - Powołanie do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)

 

2016 - Powołanie do Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów  (z nominacji premier Beaty Szydło)

 

2016 - Członek Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego”.

 

2014 – Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

2013 – Nagroda Rektora UPJP II w Krakowie za pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną

2012 – Profesura belwederska

2010 – Nominacja do konkursu "historyczna Ksiązka Roku" publikacji Zakony pod presją bezpieki w kategorii "najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w okresie XX wieku"

2008–2013 – Członek i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Muzeum w Nowym Sączu

2008 – Członek Instytutu Badań Dziejów Kościelnych w Łucku (Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк) – Ukraina; w 2009 mian. jego wiceprezesem

 

2008 - Odznaczony odznaką 106 Dywizji Piechoty AK - Inspektorat Maria 

2007 – Nagroda Prezesa IPN za działalność naukową

2007 – Mian. kierownikiem Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa na UPJP II w Krakowie

 

2007 - Odznaczony Srebrnym Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej 

2007-2011 – Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

 

2006 - Odznaczony Krzyżem Sybiraków

2006 – Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

2006 – Zatrudniony jako główny specjalista OBEP IPN-KŚZpNP w Krakowie

2004 – Mian. członkiem Zespołu Specjalistów do spraw Archiwów przy Kościelnej Komisji Konkordatowej

2004–2008 – Redaktor naczelny biuletynu „Archiva Ecclesiastica”

2004 – Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Kraków

2004 – Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

2004 – Członek Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach; w 2007 mian. zastępcą kierownik Komisji

2002–2007 – Kierownik Studium Archiwistycznego

 

2001 – Habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

 

2000 – Mian. Kierownikiem Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (od 2009 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 

1999–2002 – Założyciel i redaktor naczelny dwumieięcznika „Głos Ojca Pio”

1998 – Kierownik Zespołu Badawczego Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym

1998 – Członek Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego; w 1998 mian. członkiem zarządu

 

1997 - Studia jezyka i kultury włoskiej w Gezui

1992 – Obrona pracy doktorskiej na Papieskiej Akademii Teologicznej

1992 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego; w 1992 mian. kierownikiem Sekcji Historycznej PTT; w l. 1996-2008 wiceprezes PTT


1990 – Zatrudniony na Wydziale Historii Kościoła (od 2008 Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego) Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (od 2009 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

1990 - Licencjat kanoniczny z historii Kościoła na PAT

 

1989 - Studia językowe w Mediolanie

 

1986 - Założyciel „niezależnego” Szczepu Harcerskiego Leśne Plemię w Stalowej Woli – Rozwadowie 

 

1986 - Magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie