do początku mapa serwisu kontakt  
O mnie » Moi uczniowie

Wypromowani doktorzy:

 

  1. dr hab. Lucyna Rotter (Symbolika polichromii kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha i Najświętszej Marii Panny w Staniątkach, obrona doktoratu UPJP II w Krakowie, 23 czerwca 2004)
  2. doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (Dejiny Greckokatolicej cirkvi na Slovensku w obdobi II. svetovej vojny, obrona doktoratu UPJP II w Krakowie, 30 marca 2006)
  3. dr Artur Kardaś (Udział Hieronima Kajsiewicza w kształtowaniu modelu życia zmartwychwstańców, obrona doktoratu UPJP II w Krakowie, 2 listopada 2006)
  4. dr Łucja Marek (Polityka włądz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956 - 1970, obrona doktoratu UPJP II w Krakowie, 26 maja 2009)
  5. dr Marek Podgórski (Rzymskokatolickie Duszpasterstwo Wojskowe w Ludowym Wojsku Polskim,  obrona doktoratu  UPJP II w Krakowie, 26 maja 2009)
  6. dr Szymon Sułecki (Krakowskie księgozbiory karmelitów dawnej obserwy, obrona doktoratu UPJP II w Krakowie, 23 grudni 2013).
  7. mgr Agnieszka Szmerek (Dzieje prowincji krakowskiej oo. Kapucynów w latach 1945–1970, otwarcie przewodu doktorskiego na UPJPII w Krakowie, czerwiec 2002)

  8. mgr Małgorzata Morawek (Kancelarie prowincji franciszkanów – reformatów w XIX wieku Studium archiwoznawcze, otwarcie przewodu doktorskiego na UPJPII w Krakowie, czerwiec 2013)

  9. mgr Kinga Trojanowska (Symbolika stroju subkultur i ruchów kontrkulturowych w okresie PRL, otwarcie przewodu doktorskiego na UPJPII w Krakowie, 20 grudnia 2013)

  10. mgr Andrzej Giza (Dzieje polskiej kolonii w Harbinie w kontekście wydarzeń historycznych na terytorium Państwa Środka w latach 1895–1966, otwarcie przewodu doktorskiego na UPJPII w Krakowie, 9 czerwca 2017)