do początku mapa serwisu kontakt  
Publikacje » Hasła encyklopedyczne
 1. J. Marecki, Gadacz Jan Ludwik (o. Kornel) OFMCap [w:] Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 46-49.
 2. J. Marecki, Janocha Franciszek (o. Albin) OFMCap [w:] Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 52-55.
 3. J. Marecki, S. Sułecki, Kolak Wacław Michał [w:] Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2017, s. 59-64.
 4. Baran Jan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 7-8.
 5.  Curzydło Władysław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 41.
 6.  Fudali Józef, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 69.
 7.  Hojoł Józef, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 88-89.
 8.  Iżowski Jerzy, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 92.
 9.  Kacz Witold, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 104.
 10. Kolankowski Aleksy, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 128-129.
 11. Kozłowski Stanisław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 139-140.
 12.  Kwiatkowski Jan Andrzej, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 153-154.
 13.  Mirek Franciszek, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 188-189.
 14. Mistat Andrzej Sebastian, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 190-191.
 15.  Muniak Stefan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 194-195.
 16.  Murzyn Albin, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 195-196.
 17. Pochopień Jan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 225-227.
 18. Przybyszewski Bolesław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 234-235.
 19. Strojek Klemens, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 284.
 20. Szybowski Jan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 289.
 21. Wcisło Stanisław, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2003, s. 310-311.
 22. Albertyni, [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, s. 12 [uwaga: w poniższych hasłach encyklopedycznych autorstwo i współautorstwo]
 23.  Albertynki, j.w. s. 12;
 24.  Augustianie, j.w. s. 32-33;
 25.  Augustianki, j.w. s. 33;
 26.  Benedyktyni, j.w. s. 53;
 27.  Bernardyni, j.w. s. 53-54;
 28.  Bernardynki, j.w. s. 54;
 29.  Bonifratrzyi, j.w. s. 78;
 30.  Bożogrobcy, j.w. s. 80;
 31.  Cystersii, j.w. s. 113-114;
 32.  Córki Bożej miłości, j.w. s. 129;
 33.  Dominikanie, j.w. s. 164;
 34.  Dominikanki, j.w. s. 165;
 35.  Duchacy, j.w. s. 173;
 36.  Duchaczki, j.w. s. 173-174;
 37. Felicjanki, j.w. s. 198;
 38. Franciszkanie, j.w. s. 216;
 39.  Józefitki, j.w. s. 347;
 40.  Józefitki, j.w. s. 347;
 41.  Kameduli, j.w. s. 356;
 42.  Kanonicy regularni, j.w. s. 384;
 43.  Kapucyni, j.w. s. 392;
 44.  Karmelici, j.w. s. 393;
 45.  Karmelici bosi, j.w. s. 393;
 46.  Karmelitanki bose, j.w. s. 394;
 47.  Klaryski, j.w. s. 412;
 48.  Koletki, j.w. s. 426;
 49.  Markowie, j.w. s. 594;
 50.  Michalici, j.w. s. 609;
 51.  Misjonarze, j.w. s. 621;
 52.  Nazaretanki, j.w. s. 662;
 53.  Norbertanki, j.w. s. 666;
 54.  Paulini, j.w. s. 741-742;
 55.  Pijarzy, j.w. s. 752;
 56.  Prezentki, j.w. s. 810;
 57.  Redemptoryści, j.w. s. 838;
 58.  Reformaci, j.w. s. 838-839;
 59.  Saletyni, j.w. s. 880;
 60.  Salezjanie, j.w. s. 880;
 61.  Salwatorianie, j.w. s. 880;
 62.  Sercanki, j.w. s. 893;
 63.  Sercanie, j.w. s. 893;
 64.  siostry Duszy Chrystusowej, j.w. s. 898;
 65.  siostry MB Miłosierdzia, j.w. s. 898-899;
 66.  siostry Rodziny Maryi, j.w. s. 899;
 67.  Służebniczki dębnickie, j.w. s. 904-905;
 68.  Służebniczki starowiejskie, j.w. s. 905;
 69.  Szarytki, j.w. s. 946;
 70.  Trynitarze, j.w. s. 1007;
 71. Urszulanki, j.w. s. 1025;
 72.  Wizytki, j.w. s. 1053-1054;
 73.  Zmartwychwstańcy, j.w. s. 1096-1097;