do początku mapa serwisu kontakt  
Publikacje » Popularyzacja nauki

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH             

 

 1. J. Marecki, Heraldyka w dziełach Jana Długosza, "Zeszyty Długoszowskie", nr 13:2014, s. 33 - 39.
 2. J. Marecki, Dwóch wielkich kardynałów. Niepodzieleni, „Gość Niedzielny”, Dodatek 29 V 2011.
 3. J. Marecki, Partia wobec Kościoła krakowskiego , „Gość Niedzielny”, nr 10:2007.
 4. J. Marecki, 50 lat temu...[w:] Chleba i wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL, Kraków 2006, s. 17 - 18.
 5. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Dom Ulgi w Cierpieniu, „Głos Ojca Pio”, nr 15, maj-czerwiec-lipiec 2002, s. 31.
 6. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Sala di lettura Padre Pio, „Głos Ojca Pio”, nr 14, marzec-kwiecień 2002, s. 31.
 7. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Boczne ołtarze, „Głos Ojca Pio”, nr 13, styczeń-luty 2002, s. 31.
 8. J. Marecki, Kapucyni w Krakowie, cz. 1, „Dzielnica Pierwsza”, nr 12:2002, s.7-10.
 9. J. Marecki, Oddany Bogu i człowiekowi, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”, nr 4 (57): 2002, s. 62-65.
 10. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Plac Matki Bożej Łaskawej, „Głos Ojca Pio”, nr 12, listopad-grudzień 2001, s. 27.
 11. J. Marecki, [wywiad z o. Salezym Kaflem] „Dowód” istnienia Boga, „Głos Ojca Pio”, nr 12, listopad-grudzień 2001, s. 4-5.
 12. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Chór zakonny, „Głos Ojca Pio”, nr 11, wrzesień-październik 2001, s. 31.
 13. J. Marecki, [tłum.] Ostatnia noc Ojca Pio, „Głos Ojca Pio”, nr 11, wrzesień-październik 2001, s. 3.
 14. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Oratorium, „Głos Ojca Pio”, nr 10, lipiec-sierpień 2001, s. 31.
 15. J. Marecki, Tenczyn, „Głos Ojca Pio”, nr 10, lipiec-sierpień 2001, s. 7.
 16. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Cudowny wizerunek, „Głos Ojca Pio”, nr 9, maj-czerwiec 2001, s. 31.
 17. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Droga Krzyżowa, „Głos Ojca Pio”, nr 8, marzec-kwiecień 2001, s. 31.
 18. J. Marecki, Białostocka Grupa Modlitwy, „Głos Ojca Pio”, nr 8, marzec-kwiecień 2001, s. 29.
 19. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Bazylika Matki Bożej Łaskawej, „Głos Ojca Pio”, nr 7, styczeń-luty 2001, s. 31.
 20. J. Marecki, San Giovanni Rotondo. Ołtarz główny, „Głos Ojca Pio”, nr 13, styczeń-luty 2003, s. 31.
 21. J. Marecki, Duchowe spotkania z Ojcem Pio, „Głos Ojca Pio”, nr 19, styczeń-luty 2003, s. 27.
 22. J. Marecki, Loreto po krakowsku, „Nasza Arka”, nr 3 (27), marzec 2003, s. 18-19.
 23. J. Marecki, Loreto i lorety, „Nasza Arka”, nr 3 (27), marzec 2003, s. 16-17.
 24. J. Marecki, Kościół i klasztor kapucynów [w Pietrelcina], „Głos Ojca Pio”, nr 24, listopad-grudzień 2003, s. 31.
 25.  J. Marecki, Kościół Matki Bożej Anielskiej [w Pietrelcina], „Głos Ojca Pio”, nr 23, wrzesień-październik 2003, s. 31.
 26. J. Marecki, Kościół pod wezwaniem św. Anny [w Pietrelcina], „Głos Ojca Pio”, nr 22, lipiec-sierpień 2003, s. 31.
 27. J. Marecki, Pietrelcina – rodzinne miasto Ojca Pio, „Głos Ojca Pio”, nr 21, maj-czerwiec 2003, s. 31.
 28. J. Marecki, Klasztor klarysek kapucynek [w San Giovanni Rotondo], „Głos Ojca Pio”, nr 20, marzec-kwiecień 2003, s. 31.
 29.  J. Marecki, Ołtarz główny [w San Giovanni Rotondo], „Głos Ojca Pio”, nr 19, styczeń-luty 2003, s. 31.
 30.  J. Marecki, Szpitalik św. Franciszka, „Głos Ojca Pio”, nr 18, listopad-grudzień 2002, s. 31.
 31.  J. Marecki, Śladami Ojca Pio, „Głos Ojca Pio”, nr 18, listopad-grudzień 2002, s. 27.
 32. J. Marecki, Konfesjonały Ojca Pio, „Głos Ojca Pio”, nr 17, wrzesień-październik 2002, s. 31.
 33. J. Marecki, Tam przeżywaliśmy czas kanonizacji, „Głos Ojca Pio”, nr 16, sierpień 2002, s. 25-26.
 34. J. Marecki, [Wywiad z bp. Antonim Pacyfikiem Dydyczem] Uczył przebaczania i dźwigania krzyża, „Głos Ojca Pio”, nr 16, wrzesień 2002, s. 20-21.
 35. J. Marecki, Wstęp, [w:] W Kościele, z Kościołem i za Kościół. Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli 134. Grup Modlitwy Ojca Pio, Tenczyn, 2-4 VI 2000, red. J. Marecki, Kraków 2001, s. 5-6.
 36. J. Marecki, Cela zakonna, „Głos Ojca Pio”, nr 6, listopad-grudzień 2000, s. 31.
 37. J. Marecki, [tłum.] Pogrzeb Ojca Pio, „Głos Ojca Pio”, nr 5, wrzesień-październik 2000, s. 31.
 38.  J. Marecki, Nisko, „Głos Ojca Pio”, nr 5, wrzesień-październik 2000, s. 29.
 39. J. Marecki, Zakrystia, „Głos Ojca Pio”, nr 4, lipiec-sierpień 2000, s. 31.
 40.  J. Marecki, Plac Różańcowy, „Głos Ojca Pio”, nr 3, maj-czerwiec 2000, s. 31.
 41. J. Marecki, W Świebodzicach i Wałbrzychu, „Głos Ojca Pio”, nr 3, maj-czerwiec 2000, s. 25.
 42.  J. Marecki, Świątynia klasztorna, „Głos Ojca Pio”, nr 2, marzec-kwiecień 2000, s. 31.
 43.  J. Marecki, Nowe miejsce kultu, „Głos Ojca Pio”, nr 2, marzec-kwiecień 2000, s. 18.
 44.  J. Marecki, Wywiad z o. Albinem Sroką, On nauczył mnie wiary, „Głos Ojca Pio”, nr 1, styczeń-luty 2001, s. 6-7.
 45. J. Marecki, Coś z historii kapucynów. Architektura i wystrój klasztorów kapucyńskich, „Głos Parafian”, [wyd. Wrocław] 1:1997, s. 20-21.
 46. J. Marecki, Wigilia u Kapucynów, „Krakus”, nr 1 :1996, s. 18, 23.
 47. J. Marecki, Moja Matka krajała, „Hale i Dziedziny”, R. 7: 1996, nr 4-5, s. 8-9.
 48. J. Marecki, Brat Baltazar na zawsze z Dzieciątkiem pozostał... (góral w zakonnym habicie), „Hale i Dziedziny”, R. 7: 1996, nr 3, s. 11-12.
 49. J. Marecki, Naczelnik w krakowskim Domku Loretańskim, „Źródło”, 12:1994, s. 11.
 50. J. Marecki, [pod pseud. Józef Rozwadowski], Bohater z wąwozu Samossiera, „Czuwajmy”, 5-8:1990, s. 9-16.
 51. J. Marecki, Z dziejów Rozwadowa, „W blasku ognia. Biuletyn Harcerski”, 1:1989, s. 2.
 52. J. Marecki, Harcerskie kościoły. Rozwadów, „Czuwajmy”, 12:1988, s. 16.
 53. J. Marecki, Legionowa ściana, „Komendant”, 4: 1995, s. 1-4.
 54. J. Marecki, Starszym pod rozwagę, młodszym ku przestrodze... czyli "kapucyńska szopka" w Krakowie, „Wzlot Seraficki”, R. 30:1995, nr 1, s. 8-12.
 55.  J. Marecki, Klasztor w Drohobyczu (nota historyczna), „Wzlot Seraficki”, R. 30:1995, nr 1, s. 7.
 56.  J. Marecki, Przy najkrótszej salwatorskiej ulicy, „Salwator i Świat”, 12:1994, s. 2.
 57. J. Marecki, Naczelnik Insurekcji w krakowskim Lorecie, „Wzlot Seraficki”, R. 29:1994, nr 1(108). s. 4-8.
 58. J. Marecki, Nieznany bohater z krakowskiego klasztoru kapucynów, „Wzlot Seraficki”, R. 28:1993, nr 1(106), s. 7-11.
 59. J. Marecki, Działalność Archiwum Prowincji, „Wiadomości Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów”, 3-4:1991, s. 127-129.
 60. J. Marecki, O. Kosma Lenczowski i o. Remigiusz Kranc - kapłani oddani Bogu i Ojczyźnie, „Wiadomości Prowincji Krakowskiej Kapucynów”, 2:1991, s. 7-14.
 61.  J. Marecki, Krakowski Loret, „Wzlot Seraficki”, 2:1989, s. 47-50.
 62. J. Marecki, Budowle i wizerunki loretańskie na ziemiach polskich, „Wzlot Seraficki”, 1:1986, s. 41-44.
 63. J. Marecki, Polacy w Loreto, „Wzlot Seraficki”, 3:1985, s. 22-24.
 64. J. Marecki, Ziemskie mieszkanie Świętej Rodziny, „Wzlot Seraficki”, 1:1985, s. 22-24.
 65. J. Marecki, Sylwetki kapucyńskich misjonarzy. Błogosławieni Kasjan i Agatanioł, „Echo Misyjne”, 3:1984, s. 20-35.
 66. J. Marecki, Cud: rzeczywistość czy sugestia, „Wzlot Seraficki”, 2:1984, s. 4-8.
 67.  J. Marecki, O pożytku i dobru legendy, „Wzlot Seraficki”, 1:1984, s. 20-21.
 68.  J. Marecki, Sylwetki kapucyńskich misjonarzy. Św. Józef z Leonissy, „Echo Misyjne”, 1:1983, s. 7-18.
 69. J. Marecki, Wspomnienia z Góry św. Michała, „Wzlot Seraficki”, 3-4:1983, s. 8-14.
 70.  J. Marecki, Kim był, czy istniał, „Wzlot Seraficki”, 1:1983, s. 28-32.
 71.  J. Marecki, Góra św. Michała, „Wzlot Seraficki”, 2:1982, s. 51-60.
 72. J. Marecki, Olszanica, „Wzlot Seraficki”, 2:1982, s. 3-18.
 73.  J. Marecki, Kapucyni a misje, „Wzlot Seraficki”, nr 1:1981, s. 33-39.

 

PŁYTY I KSIĄŻKI AUDIO

 1. . Marecki, Procesy społeczno-polityczne pomocą w rozumieniu krajobrazu kulturowego, [w:] Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych, (płyta DVD), Kraków 2016
 2. J. Marecki, Rośliny w numizmatyce, [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, seria multimedialna (płyta CD), nr 6, Kraków 2008
 3. J. Marecki, Rośliny w filatelistyce, [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, seria multimedialna (płyta CD), nr 4, Kraków 2008.
 4. J. Marecki, Rośliny w heraldyce (heraldyka świecka i zakonna), [w:] Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, seria multimedialna (płyta CD), nr 1, Kraków 2008.
 5. J. Marecki, Zwierzęta w filatelistyce, [w:] Symbolika zwierząt. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, seria multimedialna (płyta CD), nr 9, Kraków 2008.
 6. J. Marecki, Biskupa Ignacego Krasickiego zwierzęcy bohaterowie bajek, [w:] Symbolika zwierząt. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, seria multimedialna (płyta CD), nr 1, Kraków 2008.