do początku mapa serwisu kontakt  
Publikacje » Wydane poza granicami kraju
 1. J. Marecki, The patron saints of Europe as role models for Europeans today [w:] The Christian roots of European identity. A central European perspective, red. K. Sladek i in., Červený Kostelec-Wien 2019, s. 75-96.

 2. J. Marecki, Monogramy, inicjały (sigla), hierogramy i dewizy w heraldyce zakonnej [w:] Znak – symol a ritual v dokumentoch a listinach, red. P. Borza, P. Tirpak, Prešov 2016, s. 5 - 39.

 3. J. Marecki, Pokarm dla duszy i ciała jako atrybut hagiograficzny [w:] Znak – symol a ritual v pozemskom a duchovnom pokrme, red. P. Borza, P. Tirpak, Prešov 2015, s. 5-42.

 4. J. Marecki, L. Rotter i M. Ostrowski, Religiöse Symbole in der geistigen, politischen und kulturellen Landschaft Polens der Nachkriegszeit [w:] Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Landschaft Reihe: RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft, red. O. Kühne, K. Gawronski, J. Hernik, Springer Wiesbaden 2015, s. 269-278.
 5. J. Marecki, Wyobrażenia aniołów w polskiej heraldyce miejskiej, „Theologos. Teologická revue”, R., nr 2:2014, s. 40 - 57.
 6.  J. Marecki, Boże narodzenie w tradycji ludowej [w:] Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zboznosti, red. P. Tirpak, P. Borza, Prešov 2013, s. 5-32.
 7.  J. Marecki, Likvidácia Gréckokatolíckiej cirkvi v Poľsku [w:] Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výroči II, red. J. Coranič, J. Koprivňáková, P. Šturák, Prešov 2012, s. 285-292.
 8.  J. Marecki, Procesje Bożego Ciała  jako manifestacja religijności [w:] Znak – symbol a rituál, Prešov 2012, s. 5-25.
 9. J. Marecki, Coats of Arms of the Seraphic Sisters, “Theologos. Theological revue”, 11:2009, nr 2, s. 72-86 [ed. Preszów (Słowacja)]; Toż: “Folia Historica Cracoviensia”, 13:2007 [ukazało się w 2009], s. 95–107.
 10. J. Marecki, Wizerunek doskonałej zakonnicy z opactwa staniąteckiego benedyktynek. Próba interpretacji w oparciu o Regule św. Benedykta [w:] Cnoty i wady (Pozitiva a negativa baroka v oblasti vzdelanosti a umenia), red. P. Šturak, P. Dancák, Prešov 2007, s. 9–31.
 11. J. Marecki, Kwestionariusz personalny z teczki ewidencji operacyjnej na biskupa [w:] Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojd[ič (1888-1960) v súradniciach času a doby (záverečné reflexie), red. V. Boháč, Prešov 2007, s. 45–59.
 12. J. Marecki, Wezwania świątyń diecezji przemyskiej obrządku grekokatolickiego i administracji apostolskiej łemkowszczyzny w okresie międzywojennym, „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський, nr 5: 2006, s. 557–574.
 13.  J. Marecki,  Ewangelia dzieciństwa w filatelistyce polskiej i ukraińskiej, „Studia Catholica Podoliae”, nr 5: 2006, Городок - Кам’янець Подільський, s. 383–427.
 14.  J. Marecki, Symbole biblijne w numizmatyce. Zarys problematyki, „Studia Catholica Podoliae”, nr 4: 2005, Городок - Кам’янець Подільський, s. 247–273.
 15. J. Marecki, Stan pamiątek po o. Kosmie Karolu Lenczowskim kapelanie legionowym. „Niepodległość”, t. 47:1995 (Nowy Jork - Londyn), s. 242-255.