do początku mapa serwisu kontakt  
Wystąpienia i konferencje naukowe » organizacja konferencji
 1. 2017-11-14, Międzynarodowa konferencja "Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej", współorganizator
 2. 2017-03-28 Międzynarodowa konferencja Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore, współorganizator
 3. 2016-12-01, Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych”, organizator
 4. 2016-10-22, Ogólnopolska Konferencja naukowa "Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat "Naszej Przeszłości" (1946-2016)", wsólorganizator
 5. 2016-06-01, Ogólnopolaka konferencja naukowa "Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989", współorganizator
 6. 2016-04-27, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI”, współorganizator
 7. 2015-11-26, Międzynarodowa konferencja „Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinách”, współorganizator
 8. 2015-06-06, Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać św. Jadwigi, współorganizator Andegaweńskiej w historii i kulturze polskiej”. Współorganizator
 9. 2015-04-21, Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał krajobraz semantyczny wsi i miast, współorganizator
 10. 2014-12-28, Krajobraz kulturowy miast postkomunistycznych w Polsce współorganizator
 11. 2014-12-03 Międzynarodowa konferencja Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme współorganizator
 12. 2014-11-14, Ogólnopolska konferencja Życie codzienne osób duchownych i zakonnych w miejscach odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej (1944/45-1989) współorganizator
 13. 2014-05-23, Ogólnopolska konferencja Schematyzmy jako źródła historyczne współorganizator
 14. 2014-01-29, Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał Od narodzin do śmierci, współorganizator
 15. 2012-11-26 Międzynarodowa konferencja Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti współorganizator
 16. 2012-11-23 Ogólnopolska konferencja Ziemiaństwo polskie na rzecz ojczyzny i kościoła współorganizator
 17. 2012-02-23 Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał Doświadczenie władzy współorganizator
 18. 2011-11-22 Międzynarodowa konferencja Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikácie współorganizator
 19. 2011-06-02 Międzynarodowa konferencja Święci Ziemi Wołyńskiej współorganizator
 20. 2010-05-06 Ogólnopolska konferencja Ut unum sint Niepokonany Kościół współorganizator
 21. 2010-03-20 Ogólnopolska konferencja Szata chwały i zwycięstwa współorganizator  
 22. 2009-11-07 Ogólnopolska konferencja Ks. Władysław Gurgacz - w służbie Ojczyzny organizator  
 23. 2008-03-13 Ogólnopolska konferencja Heraldyka kościelna współorganizator  
 24. 2007-05-19 Międzynarodowa konferencja Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obydwu stronach Karpat, współorganizator  
 25. 2006-06-02 Międzynarodowa konferencja Біблія в културі світу współorganizator  
 26. 2006-05-30 Międzynarodowa konferencja Біблія в културі світу współorganizator  
 27. 2006-01-28 Ogólnopolska konferencja Pośrednicy łask współorganizator  
 28. 2006-01-12 Ogólnopolska konferencja sentire cum homine et Ecclesia współorganizator