do początku mapa serwisu kontakt  
Wystąpienia i konferencje naukowe » Poza granicami kraju

WYGŁOSZONE REFERATY

 1. Międzynarodowa Konferenja "Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore" organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove oraz Katedrę Archiwistki i NPH UPJPII, Preszów, Słowacja,28 III 2017, Referat: Woda w liturgii kościołą zachodniego.

 2. Międzynarodowa Konferencja „Evropská identita a její křesťanské kořeny” na Katolické teologické fakultě Univerzita Karlova, Praha, Czechy 8 - 9 listopada 2016. Referat: Patroni Evropy jako vzor pro její nynější obyvatele.

 3. Międzynarodowa konferencja  „Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinách”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove oraz Katedrę Archiwistki i NPH UPJPII, Preszów, Słowacja, 26 XI 2015. Referat: Monogramy i dewizy w heraldyce zakonnej.
 4. Międzynarodowa Konferencja naukowa „Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove oraz Katedrę Archiwistki i NPH UPJPII, 2014 XII 03 Preszów, Słowacja, Referat: Pokarm dla duszy i ciała" jako atrybut hagiograficzny.
 5. Międzynarodowa Konferencja „Ecclesia Leopoliensis. Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej obrz. łacińskieg: historia, tradycja i dzień dzisiejszy”, zorganizowana przez Центр досліджень історії та традиціїЛьвівської митрополії латинського обряду oraz Центр UCRAINICUM, Lwów, 8 IX 2014 r. Referat: Panorama świątyń zakonnych Lwowa w przededniu II wojny światowej.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove oraz Katedrę Archiwistki i NPH UPJPII, Preszów, Słowacja 26 XI 2012 r. Referat: Boże Narodzenie w tradycji i kulturze ludowej.
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa „600-lecie przeniesienia archidiecezji lwowskiej z Halicza do Lwowa”, organizowany przez Centrum „Ucrainicum” KUL, Теологічний факультет Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ, Lwów, Ukraina 10-13 IX 2012 r. Referat: Wspólnoty franciszkańskie w archidiecezji lwowskiej.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa,"Greckokatolicka Cirkev na Slovensku vo svetle vyroci II", organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, Preszów (Słowacja), 29 XI 2011 r. Referat: Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w Polsce w 1946 roku.
 9. Międzynarodowe Kolokwium „Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikacie”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, Preszów (Słowacja), 21-22 XI 2011 r. 1/ Referat: Procesje i peregrynacje w PRL jako wyraz manifestacji religijnych; 2/ Dyskusja panelowa: Postawa polskich hierarchów katolickich wobec ograniczania praw osób wierzących w PRL.
 10. Konferencja ”Święci Ziemi Wołyńskiej” organizowana przez Instytut Badań Kościelnych w Łucku, Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. T. Kościuszki, Konsulat Generalny RP w Łucku, Instytut Polski Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Egzarchat Łucki Kościoła Grekokatolickiego, Prowincja Ukraińska oo. Bazylianów im. Najświętszego Zbawiciela, Instytut Analiz Państwowej i Regionalnej Polityki,  Луцьк 2-5 VI 2011, Ukraina 2-5 VI 2011, Referat: Kapucyńscy męczennicy w Lubieszowa.
 11. Sesja naukowa „Z okazji 400-lecia przybycia dominikanów do miasta Czortkowa”, organizowana przez prowincję dominikanów, Czortów (Ukraina), 4-5 XII 2010 r. Referat: Działalność duszpasterska dominikanów czortkowskich w latach 1918-1946.
 12.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa”, organizowana przez Centrum Ucrainicum KUL, Civitas Christiana, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina 19-21 XI 2010 r. Referat: Działalność Świętego Józefa Bilczewskiego w Episkopacie Galicyjskim.
 13.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa”, organizowana przez Centrum Ucrainicum KUL, Civitas Christiana, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, 19-21 XI 2010 r. Referat: Kościół katolicki na ziemiach polskich w I połowie XX wieku.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa”, organizowana przez Centrum Ucrainicum KUL, Civitas Christiana, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina 19-21 XI 2010 r. Referat: Episkopat Galicyjski za czasów apb. Józefa Bilczewskiego.
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa „Ut unum sint”, organizowana przez Instytut Badań Kościelnych w Łucku przy współudziale Kurii Diecezjalnej Kościoła Rzymskokatolickiego w Łucku, Egzarchatu Łuckiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, „Instytutu Polskiego” przy Wołyńskim Narodowym Uniwersytecie im. Leci Ukrainki w Łucku, KUL-u, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej,  Łuck (Ukraina), 6-9 V 2010 r. Referat: Udział kapucynów obrządku wschodniego w procesie neounijnym na Wołyniu.
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa, "Cirkev v okovach totalitneho rezimu. Likvidacia Greckokatolickiej cirkvi v Ceskoslovensku v r 1950", organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, Preszów (Słowacja), 27 IV 2010 r. Referat: Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w Polsce.
 17. Międzynarodowa konferencja naukowa „Greckokatolicka Cirkev na Slovensku vo svetle vyroci”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove,  Presov 4-5 november 2008 r. Referat: Wezwania greckokatolickich świątyń na Słowacji.
 18. Międzynarodowa konferencja naukowa „Blohoslavený biskup Pavol Gojdič (1888-1960) v súradniciach času a doby (záverečné reflexie)”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, Preszów, 5 X 2007. Referat: Metody „opracowania” duchownych przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa na przykładzie kwestionariusza personalnego z teczki ewidencji operacyjnej na biskupa.
 19. Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia XX wieku”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, Preszów (Słowacja), 1 VI 2007. Referat: Jana Pawła II wizja człowieka w przemówieniach kierowanych do Polaków z okazji wstąpienia do Unii Europejskiej.
 20. Międzynarodowa konferencja naukowa „Cnoty i wady Społeczeństwo po obu stronach Karpat [cz. 1]”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, Presov, Słowacja 2007. Referat: Obrazy „doskonałej zakonnicy” w polskich klasztorach.
 21. Międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу”, organizowane przez Klasztor OO. Kapucynów w Kijowie, Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej WT PAT oraz Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT, Kijów (Ukraina), 1 VI 2006. Referat: Wezwania świątyń na terenie eparchii przemyskiej obrz. greckiego i Administracji Łemkowszczyzny.
 22. Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу”, organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Gródku Podolskim Filia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Katedrę Teologii i Informatyki Biblijnej WT PAT oraz Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki WHK PAT, Gródek Podolski(Ukraina), 30 V 2006. Referat: Ewangelia Dzieciństwa w filatelistyce.
 23. Seminarium naukowe „Blahoslavený biskup P. P. Gojdič v súradniciach času a doby”, organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove,  Presov (Słowacja), 21 II 2006. Referat: Aparat  bezpieczeństwa na ziemiach polskich wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1962.
 24. Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу”, organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Gródku Podolskim Filia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Gródek (Ukraina), 26 V 2005. Referat: Symbolika biblijna w numizmatyce.

 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0